پرسنل اجرایی

- مهندس امیر همایون جلیلوند: فارغ التحصیل رشته عمران بازرس جوش یایه دو وعضو سازمان نظاممهندسی ودارای گواهینامه بازرسی فنی آسانسورهای برقی مطابق با استاندارد ۱-۶۳۰۳ از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران – عضو انجمن خوردگی و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

ASNT – NDT – WELDING  I NSPECTION LEVEL II


- مهندس مهدی چمنآرا: فارغالتحصیل رشته مکانیک، مهندس بینالمللی جوش IWE – بازرس جوش پایه دو متخصص تست جوش به روش اولتراسونیک(از TWI) – مشاور و کارشناس ساخت و راهاندازی کارخانجات اسکلت فلزی – طراحی شاسیهای مونتاژ و جوشکاری – تهیه LAY-OUT کارخانه و عضو سازمان نظاممهندسی و دارای گواهینامه بازرسی فنی آسانسورهای برقی مطابق با استاندارد ۱-۶۳۰۳ از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران – عضو انجمن خوردگی و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

ASNT – NDT – ULTRASONIC TESTING LEVEL II
ASNT – NDT – WELDING I NSPECTION LEVEL II


A_ChamanAra- مهندس امیر چمنآرا: لیسانس معدن فارغالتحصیل رشته عمران – بازرس جوش پایه دو و متخصص تست مایع نافذ – برد تخصصی از وزارت صنایع

ASNT – NDT – WELDING  I NSPECTION LEVEL II
ASNT – NDT – LIQUID PENTRANT TESTING LEVEL II
ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL II


- مهندس حسین شاهانی:  فارغالتحصیل رشته عمران با سابقه مدیریت نظارت و بازرسی جوش انواع سازههای فلزی، سازههای پیچ و مهرهای، سابقه مدیریت کارخانه ساخت سازههای فلزی و متخصص در ساخت انواع قالب‌های بتن و سازه‌های صنعتی و پالایشگاهی

 


- کامل جعفری: فارغ‌التحصیل رشته عمران – متخصص تست مایع نافد پایه دو

ASNT – NDT – ULTRASONIC TESTING LEVEL II
ASNT – NDT – LIQUID PENTRANT TESTING LEVEL II
ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL II

 


- عبدالرضا مقیمی: کارشناس جوش – متخصص تست مگنت پایه دو و کنترل ابعادی

 

ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL  II


- امیر بدرنژاد: فارغ‌التحصیل رشته عمران – کارشناس جوش – متخصص تست مگنت پایه دو و کنترل ابعادی – عضو انجمن خوردگی، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL  II

 


- سهیل وهابیان: متخصص تست مگنت پایه دو و کنترل ابعادی

ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL  II

 

 


- مسعود روحانی: فارغ‌التحصیل رشته عمران – متخصص تست مگنت پایه دو و کنترل ابعادی – عضو سازمان نظام‌مهندسی- عضو انجمن خوردگی، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

ASNT – NDT – MAGNETIC  TESTING  LEVEL  II


- اکبر عربی: فارغ‌التحصیل رشته عمران – متخصص تست مایع نافد و کنترل ابعادی – عضو انجمن خوردگی، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

ASNT – NDT – LIQUID PENTRANT TESTING LEVEL  II

 

و گروه دیگری از کارشناسان امور بازرسی که به صورت پیمانی یا کارمزدی با این شرکت همکاری مداوم مینمایند.