اهداف شرکت

• پایبندی به اخلاق حرفهای و اجتماعی با تأکید بر درستکاری، راز داری و رعایت بی‏طرفی و استقلال در بازرسی‏ها
• درک بیشتر نیازمندیهای مشتریان و تلاش جهت دستیابی به سطح خشنودی آنان
• جذب نیروهای انسانی آموزش دیده و دارای سوابق اخلاقی مثبت و تلاش جهت افزایش دانش سازمانی و سطح رضایت‌مندی کارکنان
• ایجاد مکانیزم‌هایی در جهت افزایش سهم بازار.

 

logo_s