اطلاعات سایت بروز گردید

با تشکر از صبر و تحمل شما، بدینوسیله اعلام می‌دارد اطلاعات سایت بروز گردیده است.

در ضمن آمار بازدید سایت از این تاریخ با توجه به طراحی و اجرای مجدد سایت از صفر آغاز شده است، قبل از آن آمار واقعی سایت حدود ۲۳۰۰۰ بازدید بوده است.

با احترام مجدد.

دسته‌بندی: عمومی

پایان خبر.